طب تصویری

تعداد بازدید:۵۳۹

تصویربرداری بیمارستان والفجر شهرستان تفرش


محمد سهیلیان(کارشناس رادیولوژی)

دکتر نیلوفر شعبانی کیا (متخصص رادیولوژی و سونوگرافی)
تلفن: 36225444 داخلی 319

 

رادیولوژی:

این قسمت شامل 2 دستگاه رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ می باشد که حداقل روزانه 30 بیمار از خدمات این قسمت استفاده می نمایند.

دستگاه های رادیولوژی پرتابل:
دستگاه های رادیولوژی پرتابل شامل 1 دستگاه است که در بخش های مختلف بیمارستان مورد استفاده قرار میگیرد.

 

سونوگرافی:

این قسمت شامل 1 دستگاه سونوگرافی کالرداپلر و 3D میباشد. در این قسمت نیز روزانه حدود 20 بیمار از خدمات این قسمت استفاده می نمایند.

آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۴۰۱