لیست ارائه خدمات

تعداد بازدید:۲۰۴۰

خدمات بستری

خدمات سرپایی

خدمات اورژانس

جراحی عمومی

NST

تزریقات

جراحی زنان

تست ورزش

پانسمان

داخلی

اکو

بخیه

اطفال

داروخانه

گچ گیری

دیالیز بستری

آزمایشگاه

سرم تراپی

جراحی چشم

رادیولوژی

نوارقلب

ENT

سونوگرافی

تست قند خون

CCU

دیالیز

جراحی سرپایی

درمانگاه تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰