بیانیه رسالت

تعداد بازدید:۱۷۹۶

این بیمارستان با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند منابع انسانی خود و با هدف تکمیل سطح مراقبت های تخصصی خودر در زمینه های داخلی، جراحی، عمومی، جراحی زنان، اطفال، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، سونوگرافی، روانپزشکی و با حضور متخصصین و همچنین فناوری اطلاعات با تاکید بر درمان با کیفیت، تضمین ارائه مناسب ترین مراقبت های درمانی و در محیطی صمیمی و آرام برای کلیه مراجعین با تدوین استانداردهای بیمارستانی تا حد ممکن مناسب ترین و در دسترسی ترین خدمات درمانی در سطح عمومی و تخصصی را ارائه می نماید.

عدالت، ارائه خدمات درمانی با کیفیت، نظم و انضباط اداری، همدلی و مشارکت پرسنل و رعایت منشور حقوق بیمار از ارزش های این بیماستان می باشد.

ریاست بیمارستان والفجر تفرش- دکتر اردلان زیلابی

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰