جراحی

تعداد بازدید:۲۲۳۵

بخش جراحی بیمارستان والفجر  تفرش

نرجس آئینه افروز

مسئول بخش بخش جراحی

تلفن مستقیم:36225444 داخلی: 151

 

بخش جراحی بیمارستان والفجر تفرش شامل سه تخت زنان، 2 تخت سوختگی و سه تخت مردان می باشد. این بخش شامل دو دستگاه انکوباتور، دو دستگاه فتوتراپی، یک دستگاه نبولایزر، یک عدد بخور سرد و گرم، سه دستگاه مانیتور پرتابل دیواری می باشد.

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰