تعرفه های خدمات

تعداد بازدید:۱۵۸۲

تعرفه های سال 1400

ابلاغ تعرفه های تشخیصی و درمانی 1400 از سوی وزارت بهداشت - دانلود ابلاغ

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی - دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی - دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی - دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه - دانلود بخشنامه

اصلاحیه تعرفه های خدمات دندانپزشکی - دانلود بخشنامه

تعرفه خدمات آزمایشگاهی - دانلود فایل

تعرفه های سال 1399

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی - دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی - دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی - دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه - دانلود بخشنامه

تعرفه خدمات آزمایشگاهی / دانلود فایل

تعرفه های سال 1398

برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال 1398، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه سال 1398، اینجا کلیک کنید

تعرفه های سال 1397

برای دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال 1397 منطبق با کتاب ارزش نسبی ویرایش سوم، اینجا کلیک کنید.

برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه سال 1397، اینجا کلیک کنید

تعرفه های سال 1396

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 96- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 96- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 96- دانلود بخشنامه

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۰