مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر بیمارستان تفرش


مدیریت

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

خیرین سلامت

نام دستگاه تعداد نام بخش نام خیر سلامت کولر گازی اسپلیت 2 فناوری اطلاعات   حراست ورثه مرحوم حاج قاسم غفاری درب اتوماتیک 1 درمانگاه مرحوم ناصر حاجیان سانتریفیوژ دیجیتال 2 آزمایشگاه مرحوم حاج قاسم عسگری اتوآنالایزر بیوشیمی 1 آزمایشگاه آقای محمدعلی گونه میکروسکوپ چشمی 1 آزمایشگاه ورثه مرحوم قاسم و مرحومه صغری عسگری سونوگرافی پرتابل HS50 1 سونوگرافی آقایان ابراهیم محمودیان، عباس افضلی، محمدرضا محرابی، داود محمدی، ...