تقدیر بیمار از دکتر مرادی و پرسنل بخش اتاق عمل و ارتوپدی

کلید واژه ها: تقدیر و تشکر بیمار از پرسنل

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۸۳