تاسیسات

تعداد بازدید:۲۹۷۵
مسئول تاسیسات:
آقای سجاد پورولی
داخلی 2444 
شرح وظایف :
1.      انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل‌ و هوارسانها
2.      تهیه طرح‌های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات
3.      نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات
4.      تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی
5.      انجام تحقیقات و بررسی‌های علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات
6.      محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه ‌مرکزی تولید نیرو
7.      سرپرستی و نظارت بر لوله‌کشی ساختمان‌ها و تعمیر وسایل تاسیساتی
8.      رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی
9.      نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی
10.   آموزش و راهنمایی کاردان‌ها و تکنسین‌ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات
11.   شرکت در کمیسیون‌های فنی
12.   نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
13.   همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی
14.   تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه‌کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
15.   ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی و تامین نیرو در واحد
16.   نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان
17.   کسب خط‌مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
18.   بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت آن
19.   برنامه‌ریزی در جهت اجرای استانداردها
20.   برنامه‌ریزی جهت آموزش و  آگاه‌سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و شناخت کامل نسبت به واحد
21.   تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
22.   برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
23.   شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
24.   ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص و ...)
انجام سایر امور محوله طبق مقام مافوق

کلید واژه ها: تاسیسات تاسیسات مرکزی کارکنان واحد واحد مربوطه نظارت مربوطه مرکزی بیمارستان ولیعصر اراک

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :