تماس با ما (کتابخانه)

تعداد بازدید:۱۶۱۴

آدرس:   اراک -  میدان حضرت ولیعصر (عج)، مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)  -حیاط سوم 

کد پستی: 3814957558 

تلفن:   8 -32222003- 086     داخلی:  2231

    lib.valiasar@arakmu.ac.ir   :پست الکترونیک 

کلید واژه ها: آدرس

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲