رختشویخانه

تعداد بازدید:۲۲۰۲


مسئول رختشویخانه:
آقای حسینی 

 

 


وظایف مسئول رختشویخانه به شرح زیر می باشد:
1.     به تخصیص و تقسیم کار کارکنان می پردازد و فعالیت آنان را نظارت و هماهنگ می نماید.
2. کارکنان را آموزش میدهد و مواد و اقلام مورد نیاز را به طور کتبی درخواست نموده و وسایل و تجهیزات اصلی را تعمیر می کند.
3. فهرست با لیست اقلام شستشو شده را نگهدای می نماید.
4. تمیزی و پاکیزگی اقلام شستشو شده را تعهد و تضمین می کند.

 


 

کلید واژه ها: رختشویخانه واحد خدمات اقلام کارکنان شستشو مسئول

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :