نقلیه

تعداد بازدید:۲۳۶۶


مسئول واحد نقلیه
آقای سهراب نجاتی

 

وظایف کلی واحد نقلیه بیمارستان عبارتست از:

1-ایاب و ذهاب کارکنان
2-ایاب و ذهاب بیماران به ویژه بیماران اورژانسی
3-انجام ایاب و ذهاب اداری بین بیمارستانی

 اهم شرح وظایف مسئول واحد نقلیه :

1-          نظارت مستقیم بر نگهداری آمار وسائط نقلیه .

2-         نظارت مستقیم بر انجام امور بیمه و شماره گذاری و تصادفات خودروها .

3-         کنترل و نظارت بر کار راننده ها.

4-         پیش بینی لوازم یدکی ، استهلاکی ، مصرفی ، ابزار آلات و لوازم مورد نیازخودروها و  درخواست آنها .

6-         نظارت بر نحوه استفاده از اتومبیلهای تحت کنترل نقلیه.

7-        نظارت و کنترل و توزیع خودروها و بهره گیری صحیح از آنها در واحد ها .

8-        حفظ و حراست کلیه خودروها و نظارت بر تحویل و تحول آنها.

9-        نظارت و کنترل حضور و غیاب، مرخصی و مإموریتهای راننده.

10-     نظارت و کنترل نمودن سوخت مصرفی خودروها .

11-     انجام سایر وظائف مربوط به شغل طبق دستور مقام مافوق .

 

شماره تماس 32222003 داخلی 2312 

کلید واژه ها: نظارت نظارت کنترل نقلیه واحد نقلیه کنترل خودروها واحد انجام

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :