مدیریت

آقای اکبر محسنی
    کارشناسی ارشد پرستاری
مدیر مرکز اموزشی درمانی حضرت ولی عصر(عج)

کلید واژه ها: مدیریتتیم مدیریتیریاست

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۶۴۴