معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

آقای دکتر فخرالدین کیانی

 

شرح وظایف:

برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان

فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی

برنامه ریزی و نظارت بر فضاهای در حال ساخت بیمارستان جهت افزایش سرانه آموزشی بیمارستان

برنامه ریزی کنفرانس های هفتگی منظم با محوریت موضوعات بالینی جهت دانشجویان

برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیمار ها

پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی

برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی

نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌های بالینی و درمانگاه‌ها و تسهیل امور آموزشی

ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها

تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اساتید

تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان

نظارت بر برنامه های مرتبط با دانشجویان  از قبیل برگزاری کلاس های آموزشی ، وضعیت ایمنی، معرفی به بخش ها

هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی

تشکیل کمیته‌های آموزشی بیمارستان با مدیریت اعضای هیئت علمی

نظارت بر  اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان که توسط اعضای هیئت علمی گروه های بالینی سرپرستی می شوند

برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت فضاهای آموزشی موجود و افزایش فضاهای آموزشی بیمارستان

نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی توسط دانشجویان

 

مدیر آموزش:

زهره محرابیان 

تلفن داخلی 2329          تلفن مستقیم             32221041

 

شرح وظایف واحد آموزش

 

 1. تنظیم کلیه برنامه های آموزشی دانشجویان پزشکیشامل واحدهای عملی وتئوری:
 2. الف : واحدهای عملی (کارورزی وکارآموزی)
 3. هماهنگی بادانشکده پزشکی درخصوص معرفی نامه های دانشجویان ودریافت اسامی ایشان جهت دوره های مختلف   بالینی وتئوری
 4. انجام حضوروغیاب دانشجویان ازطریق دفاترولیستهای حضوروغیاب
 5. هماهنگی بااساتیدواعضای محترم هیئت علمی جهت اجرای برنامه های آموزشی بالینی وتئوری
 6. هماهنگی جهت برگزاری امتحانات بالینی وتئوری(دریافت سؤالات ازاساتید،ارسال به دانشکده،هماهنگی بااساتید ومدیران گروه ها جهت تصحیح اوراق ودریافت نمرات واعلام به آموزش بالینی دانشکده پزشکی)
 7. هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه های کارورزان ودستیاران
 8. همکاری با واحدآموزش پرستاری مرکزجهت برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای همکاران
 9. تنظیم برنامه های کشیک انترنی  و دستیاری درابتدای هرماه ،اعلام برنامه به بخش های مختلف، 11)ارائه فرم های ارزشیابی ونظرسنجی مربوط به گروهها واساتید درپایان دوره های تئوری وعملی وجمع آوری وارسال آنها به مرکز مطالعاتوتوسعه آموزش دانشگاه
 10. اطلاع رسانی برنامه های مختلف آموزشی نظیرسمینارها،کنگره ها،کارگاه ها وهمایش هاو....به اساتیدمرکزوهماهنگی جهت ثبت نام وشرکت آنان دردوره های فوق
 11. انجام مکاتبات آموزشی بادانشکده پزشکی وسایرواحدهای مرتبط، ،ارسال آنها وپی گیری جوابیه
 12. بررسی وحل مشکلات آموزشی وبعضاً رفاهی دانشجویان وانتقال موارد به مسؤولین ذیربط
 13. پی گیری تهیه ملزومات وتجهیزات مورد نیازآموزشی
 14. پاسخگوی به سوالات تلفنی پرسنل تا حد داشتن اطلاعات مربوطه
 15. انجام کارهای مربوط به دستیاران و تایپ نامه ها و سوالات، طرحها و پایان نامه های آنها، لیست کشیک و ثبت مرخصی
 16. انجام کلیه اسکن های مربوط به پزشکان،دستیاران و اسکن های که مربوط به واحد آموزش می باشد.

 

دفاتر آموزش

گروه جراحی:

  کارشناس خانم حامده قاری     تلفن داخلی 2329        تلفن مستقیم  32221041 

مدیر گروه : دکتر سیامک راکعی        مدیر دستیاری:دکتر فخرالدین کیانی      رییس بخش : دکتر ابوالفضل محترمی

تعداد  دستیاران : 18 نفر               اینترن میانگین :13 نفر         دانشجو میانگین هر ترم: 55 نفر

 

اساتید گروه

دکتر غلامرضا نوری

هیئت علمی  فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر امیر رضا نعیمی

هیئت علمی فوق تخصص جراحی عروق

دکتر صدیقه شفیقی

متخصص جراحی

دکتر سیامک راکعی

هیئت علمی فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک

دکتر علیرضا رستمی

متخصص جراحی

دکتر اشکان شیوا

متخصص جراحی

دکتر معصومه حیدری

هیئت علمی  متخصص جراحی

دکتر ابوالفضل محترمی

متخصص جراحی

دکتر فخر الدین کیانی

هیئت علمی متخصص جراحی

دکتر محمد رضا صباحی

هیئت علمی  متخصص جراحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متخصصین ارولوژی:

مسئول درس : دکتر داود گودرزی

تعداد دستیار : -                              اینترن : میانگین 3 نفر      دانشجو :  میانگین 12 نفر

اساتید گروه

دکتر داود گودرزی

عضو هیئت علمی متخصص ارولوژی

دکتر رسول جعفری

عضو هیئت علمی متخصص ارولوژی

دکتر مونا محیطی

متخصص ارولوژی

دکتر حسین مسعود

متخصص ارولوژی

 

 

 

 

 

 

 

زمان حضور پزشکان متخصص جراحی در کلینیک تخصصی بیمارستان 

روزهای درمانگاه

جراحی

ارولوژی

شنبه

دکتر قاری دکتر صباحی

دکتر جعفری

یکشنبه

دکتر رستمی

دکتردکتر مسعود

دو شنبه

دکتر نوری

دکتر جعفری

سه شنبه

دکتر نعیمی

دکتر محیطی

چهار شنبه

دکتر شیوا

دکتر گودرزی

پنجشنبه

دکتر حیدری باطنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه جراحی مغزواعصاب:

کارشناس گروه: الهام اسدی                       تلفن داخلی : 2329

مدیر گروه : دکتر محسن دالوندی      مسئول دستیاری گروه : دکتر علیرضا محمدی           ریاست بخش : دکتر محسن دالوندی

 تعداد دستیاران: 10 نفر                               اینترن: 4

اساتید گروه

دکتر محسن دالوندی

هیئت علمی متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر علیرضا محمدی

هیئت علمی متخصص جراحی مغز و اعصاب فلوشیپ ستون فقرات

دکتر علی ناظمی رفیع

هیئت علمی متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر آیدین شاکری

هیئت علمی متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مهدی خالقی

هیئت علمی متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان حضور پزشکان متخصص جراحی اعصاب در کلینیک تخصصی بیمارستان 

                روزهای درمانگاه

پزشک

شنبه

دکتر محمدی

یکشنبه

دکتر شاکری

دو شنبه

دکتر دالوندی

سه شنبه

دکتر خالقی

جهار شنبه

دکتر شاکری

پنجشنبه

دکتر خالقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه عفونی:

  کارشناس خانم مهران نظمی     تلفن داخلی 2328       تلفن مستقیم  32241411 

مدیر گروه : دکتر نادر زرین فر       مدیر دستیاری:دکتر معصومه صوفیان       رییس بخش : دکتر حسین سرمدیان

تعداد  دستیاران : 15 نفر               اینترن میانگین :10 نفر         دانشجو میانگین هر ترم: 30 نفر

 

اساتید گروه

دکتر حسین سرمدیان

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری-هیات علمی

دکتر نادر زرین فر

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری-هیات علمی

دکتر معصومه صوفیان

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری-هیات علمی

دکتر فرشیده دیدگر

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری-هیات علمی

دکتر علیرضا اموزنده

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری-هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان حضور پزشکان متخصص عفونی در کلینیک تخصصی بیمارستان 

روزهای درمانگاه

پزشک

شنبه

دکتر آموزنده

یکشنبه

دکتر صوفیان

دوشنبه

دکتر دیدگر

سه شنبه

دکتر زرین فر

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   رادیولوژی:

    کارشناس خانم مریم خیرخواه     تلفن داخلی 2328       تلفن مستقیم  32241411 

مدیر گروه : دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی   مدیر دستیاری: دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی            

  رییس بخش : دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی  

تعداد  دستیاران : 25نفر               میانگین دانشجویان  :25  نفر  

 

اساتید گروه

دکتر مسعود فاضلی مصلح آبادی

عضو هیئت علمی متخصص رادیولوژی

دکتر فاطمه صافی

عضو هیئت علمی متخصص رادیولوژی

دکتر شادی نوری

عضو هیئت علمی متخصص رادیولوژی

دکتر سیما سلیمی

عضو هیئت علمی متخصص رادیولوژی

دکتر رباب عبدی

عضو هیئت علمی متخصص رادیولوژی

دکترمرصاد مهرنهاد

عضو هیئت علمی متخصص رادیولوژی

دکتر شیما هدایتی

متخصص رادیولوژی

دکتر فرناز کیمیا

متخصص رادیولوژی

دکتر کبری نادی

متخصص رادیولوژی

دکتر شیدا بشیری

متخصص رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   طب اورژانس:

    کارشناس خانم مریم خیرخواه     تلفن داخلی 2328       تلفن مستقیم  32241411 

مدیر گروه : دکتر مرتضی غریبی   مدیر دستیاری:دکتر رامین پرویز راد           رییس بخش : دکتر رامین پرویز راد

تعداد  دستیاران : 8نفر               اینترن میانگین :10   نفر    

 

اساتید گروه 

دکتر مرتضی غریبی

عضوهیئت علمی متخصص طب اورژانس

دکتر رامین  پرویز راد

عضوهیئت علمی متخصص طب اورژانس

دکتر آرش یزدانبخش

عضوهیئت علمی متخصص طب اورژانس

دکتر ابوالفضل جوکار

عضوهیئت علمی متخصص طب اورژانس

دکتر علیرضا سیستانی

عضوهیئت علمی متخصص طب اورژانس

دکتر سیمین نجف قلیان

عضوهیئت علمی متخصص طب اورژانس

دکتر عزت اله بهزادی نیا

عضوهیئت علمی متخصص طب اورژانس

دکتر فرزین خشنودی

متخصص طب اورژانس

دکتر آرزو فرجامی

متخصص طب اورژانس

سپیده طهماسبی

متخصص طب اورژانس

دکتر داوودمحمدی کوجائی

متخصص طب اورژانس

دکتراحسان اله عرب پور

متخصص طب اورژانس

دکتر آرش ایزد پناه

متخصص طب اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه ارتوپدی:

کارشناس گروه : مریم گودرزی            تلفن داخلی : 2330            تلفن مستقیم 32221041

مدیر گروه : دکترمهران اعظمی      مسئول برنامه ریزی آموزشی : دکتر امیرحسین مرادی

تعداد دستیار : 12 نفر             تعداد استاژر :60        تعداد اینترن : 4-3

 

اساتید گروه

ردیف

اساتید

نوع تعهد

1

دکترمهران اعظمی

هیات علمی

2

دکترحسینعلی هادی

هیات علمی

3

دکتراحمدرضا بهروزی

هیات علمی

4

دکترامیرحسین مرادی

هیات علمی

5

دکترمحسن پارسی خامنه

درمانی

6

دکترمهران فیضی

درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان حضور پزشکان متخصص ارتوپدی در کلینیک تخصصی بیمارستان

روز

اساتید

شنبه

دکتربهروزی

یکشنبه

دکترمرادی

دوشنبه

دکترهادی

سه شنبه

دکتراعظمی

چهارشنبه

دکترفیضی

پنجشنبه

دکترپارسی خامنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه پوست :  

کار شناس  مریم گودرزی    تلفن داخلی  2330      مدیر گروه  : دکتر میر نظامی    

تعداد دانشجو میانکین   15      تعداد اینترن میانگین  4

برنامه درمانگاه گروه پوست

 

روز

ولیعصر (عج)

امام رضا (ع)

کوثر

کلینیک 1

کلینیک 2

شنبه

دکترحمیدی

دکترفرهادپور

دکترصفردوست

دکترمیرنظامی

یکشنبه

دکترفرهادپور

دکترمیرنظامی

--

دکترفلاحی

دوشنبه

دکترفلاحی

دکترفرهادپور

دکترحمیدی

دکترصفردوست

سه شنبه

دکترمیرنظامی

دکترفرهادپور

دکترصفردوست

دکترحمیدی

چهارشنبه

دکترفرهادپور

دکترمیرنظامی

دکترحمیدی

دکترصفردوست

پنجشنبه

دکترمیرنظامی

دکترصفردوست

--

--

کلید واژه ها: معاونت آموزشی

آخرین ویرایش۰۷ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۴۷