معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۷۰۱۹


 

معاون آموزشی 

دکتر بهنام عرب زاده 

درجه علمی : فوق تخصص ICU و مراقبت های ویژه 

 

شرح وظایف:

 • برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان
 • فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی
 • برنامه ریزی و نظارت بر فضاهای در حال ساخت بیمارستان جهت افزایش سرانه آموزشی بیمارستان
 • برنامه ریزی کنفرانس های هفتگی منظم با محوریت موضوعات بالینی جهت دانشجویان
 • برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیمار ها
 • پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی
 • نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌های بالینی و درمانگاه‌ها و تسهیل امور آموزشی
 • ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها
 • تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اساتید
 • تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان
 • نظارت بر برنامه های مرتبط با دانشجویان  از قبیل برگزاری کلاس های آموزشی ، وضعیت ایمنی، معرفی به بخش ها
 • هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی
 • تشکیل کمیته‌های آموزشی بیمارستان با مدیریت اعضای هیئت علمی
 • نظارت بر  اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان که توسط اعضای هیئت علمی گروه های بالینی سرپرستی می شوند
 • برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت فضاهای آموزشی موجود و افزایش فضاهای آموزشی بیمارستان
 • نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی توسط دانشجویان

 

 

مدیر آموزش

خانم حامده قاری 

تلفن داخلی 2329          تلفن مستقیم             32221041

 

شرح وظایف مدیر آموزش : 

تنظیم کلیه برنامه های آموزشی دانشجویان پزشکی شامل واحدهای عملی وتئوری:
الف : واحدهای عملی (کارورزی وکارآموزی)
- هماهنگی بادانشکده پزشکی درخصوص معرفی نامه های دانشجویان ودریافت اسامی ایشان جهت دوره های مختلف  بالینی وتئوری
- انجام حضوروغیاب دانشجویان ازطریق دفاترو لیستهای حضوروغیاب
- هماهنگی بااساتیدواعضای محترم هیئت علمی جهت اجرای برنامه های آموزشی بالینی وتئوری
- هماهنگی جهت برگزاری امتحانات بالینی وتئوری(دریافت سؤالات ازاساتید،ارسال به دانشکده،هماهنگی بااساتید ومدیران گروه ها جهت تصحیح اوراق ودریافت نمرات واعلام به آموزش بالینی دانشکده پزشکی)
- هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه های کارورزان ودستیاران
- همکاری با واحدآموزش پرستاری مرکزجهت برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای همکاران
- تنظیم برنامه های کشیک انترنی  و دستیاری درابتدای هرماه ،اعلام برنامه به بخش های مختلف، 11)ارائه فرم های ارزشیابی ونظرسنجی مربوط به گروهها واساتید درپایان دوره های تئوری وعملی وجمع آوری وارسال آنها به مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه
- اطلاع رسانی برنامه های مختلف آموزشی نظیرسمینارها،کنگره ها،کارگاه ها وهمایش هاو....به اساتیدمرکزوهماهنگی جهت ثبت نام وشرکت آنان دردوره های فوق
- انجام مکاتبات آموزشی بادانشکده پزشکی وسایرواحدهای مرتبط، ،ارسال آنها وپی گیری جوابیه
- بررسی وحل مشکلات آموزشی وبعضاً رفاهی دانشجویان وانتقال موارد به مسؤولین ذیربط
- پی گیری تهیه ملزومات وتجهیزات مورد نیازآموزشی
- پاسخگوی به سوالات تلفنی پرسنل تا حد داشتن اطلاعات مربوطه
- انجام کارهای مربوط به دستیاران و تایپ نامه ها و سوالات، طرحها و پایان نامه های آنها، لیست کشیک و ثبت مرخصی
- انجام کلیه اسکن های مربوط به پزشکان،دستیاران و اسکن های که مربوط به واحد آموزش می باشد.

 

شماره تماس 32222003  داخلی :  2329          تلفن مستقیم             32221041

کلید واژه ها: معاونت آموزشی آموزشی برنامه آموزشی آموزشی بیمارستان جهت برنامه جهت تلاش جهت برنامه بالینی آموزش بالینی بالینی وتئوری خبرنگار وب دا مرکر آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج )

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۳

نظر شما :