جراحی ها


مسئول بخش جراحی مردان :
آقای مصطفی چقایی
کارشناس پرستاری
داخلی 2302

مسئول بخش جراحی زنان :
خانم مریم مکی
کارشناس پرستاری
داخلی 2336

مسئول بخش جراحی اعصاب: 
خانم مسعوده عاشق حسینی
کارشناس پرستاری
داخلی 2284


بخش جراحی مردان: 
این بخش در طبقه همکف با ظرفیت 36 تخت بستری و دارای 9 اتاق بستری می‌باشد .این بخش مختص بیماران جراحی عمومی، اورولوژی، جراحی توراکس، جراحی عمومی می‌باشد.
هدف: مراقبت و نگهداری از بیمار در راستای بهبود، کاهش درد، کاهش استرس، کاهش عوارض جراحی و در نهایت کمک به سلامتی بیمار.
هدف
-        مراقبت از بیمارانی که در این بخش تحت معالجه قرار می گیرند تا زمان بهبودی کامل آن ها
-    ارتقاء دانش پرسنل در خصوص مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی با روشی مدرن مدرن و کارگاه به صورت ماهیانه

 بیمارانی که در این بخش تحت درمان  قرار میگیرند‌:
1-      Post OR آپاندکتومی
2-      Post OR کله سیتکتومی
3-      Post OR تیروئیدکتومی
4-      Post OR اعمال اورورلوژی (واریکوسل، هرنی، هیدروسل)
5-      Post OR توراکوتومی
6-      Bph Post OR
7-      Post OR نفروستومی
8-      Post OR لاپاروتومی
9-      Post OR هموروئیدکتومی
10- Post OR اعمال سیستم گوارش
امکانات و خدمات ارائه شده در این بخش شامل‌:
-        گلوکومتری
-        تشک مواج
-        ست های پانسمان
-        بخیه
-        دستگاه پمپ انفوزیون
-        لارنگوسکوپ
-        افتالموسکوپ
-        اتوسکوپ
-        چکش رفلکس
-        ست کات دان
-        ساکشن و اکسیژن پرتابل
-        هر اتاق دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی می باشد.
مسئولیت‌ها:
سرپرستار
استاف بخش
نفر سوم
نفر چهارم
نفر پنجم
خدمتکار خانم
خدمتکار آقا
 
 
 
بخش جراحی زنان: 
این بخش در طبقه همکف با ظرفیت 25 تخت بستری و دارای 8 اتاق بستری می‌باشد .این بخش مختص بیماران جراحی عمومی، اورولوژی، جراحی توراکس می‌باشد.
هدف: مراقبت و نگهداری از بیمار در راستای بهبود، کاهش درد، کاهش استرس، کاهش عوارض جراحی و در نهایت کمک به سلامتی بیمار.
هدف
-        مراقبت از بیمارانی که در این بخش تحت معالجه قرار می گیرند تا زمان بهبودی کامل آن ها
-    ارتقاء دانش پرسنل در خصوص مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی با مدرن و کارگاه به صورت ماهیانه

 
 بیمارانی که در این بخش تحت درمان  قرار میگیرند‌:
1-      Post ORآپاندکتومی
2-      Post OR کله سیتکتومی
3-      Post OR تیروئیدکتومی
4-      Post OR اعمال اورورلوژی
5-      Post OR توراکوتومی
6-      Post OR نفروستومی
7-      Post OR لاپاروتومی
8-      Post OR هموروئیدکتومی
9-      Post OR اعمال سیستم گوارش 
 
 
 
 
 
امکانات و خدمات ارائه شده در این بخش شامل‌:
-        گلوکومتری
-        تشک مواج
-        ست های پانسمان
-        بخیه
-        دستگاه پمپ انفوزیون
-        لارنگوسکوپ
-        افتالموسکوپ
-        اتوسکوپ
-        چکش رفلکس
-        ست کات دان
-        ساکشن و اکسیژن پرتابل
-        هر اتاق دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی می باشد.
 مسئولیت‌ها:
مسئول بخش‌
استاف بخش
پرستار مسئول پانسمان
پرستار مسئول دارو
پرستار مسئول OR
خدمتکار خانم
خدمتکار آقا‌
تذکر : در شیفت عصر و شب 3 نفر پرسنل حضور دارند که یک پرستار مسئول شیفت است و وظیفه‌ی وی ادمیت کردن بیمار‌، گزارش نویسی و دادن دارو است‌.
نفر دوم پرستاری است که انجام پانسمان و نوشتن گزارش پرستاری بیماران‌، کنترل vs را انجام می‌دهد‌.
تزریق دارو و سرم را هر دو پرستار انجام می دهند.
نفر سوم خدمتکار بخش است که کارهای مربوط به خدمات و نظافت بخش را بر عهده دارد‌.
پک کردن ملحفه و لباس بیماران و استریل کردن آنهاتوسط اتوکلاو انجام می‌شود ولی ضدعفونی کردن سرویس‌ها و وسایل بخش توسط خدمتکار بخش انجام می‌شود‌.
 
 
بخش جراحی اعصاب: 
 این بخش واقع در غرب بیمارستان که در سال 1382 بازسازی و احداث گردیده است. دارای 25 تخت فعال است.
هدف:
-    مراقبت و نگهداری از بیماران دچار تروما به سیستم مغز و اعصاب و ستون فقرات و نهایت کمک به سلامتی بیمار.
-        مراقبتهای بعد از عمل بیمارانی که تحت اعمال جراحی مغز و ستون فقرات قرار میگیرند.
-        ارتقاء دانش پرسنل در خصوص مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی مغز و ستون فقرات با برنامه مدون و کارگاه به صورت ماهیانه

 بیمارانی که در این بخش تحت درمان  قرار میگیرند‌:
-        بیماران دچار تروما به سیستم مغز و اعصاب وستون فقرات، قبل و بعد از اعمال جراحی مغز و ستون فقرات، بعد از ترخیص از ICU نوروسرجری، پذیرش این بیماران به صورت بین بخشی و یا با دستور بستری از پزشک مربوطه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
امکانات موجود در این بخش شامل‌:
-        لارنگوسکوپ
-        افتالموسکوپ
-        اتوسکوپ
-        چکش رفلکس
-        ست کات دان
-        ساکشن و اکسیژن پرتابل
-        سیستم گرمایشی و سرمایشی
-        1دستگاه DC شوک
-        1ترالی اورژانس
-        تشک مواج
 
مسئولیت‌ها:
سرپرستار
استاف بخش
پرستار
خدمتکار خانم
خدمتکار آقا

کلید واژه ها: بخش جراحی

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۱۷