جراحی ها

تعداد بازدید:۵۶۹۸

مسئول بخش جراحی مردان  :خانم  زهرا  قاسمی
کارشناس پرستاری
شماره تماس داخلی 2302

 

مسئول بخش جراحی زنان  :خانم راحیل مظفری
کارشناس پرستاری
شماره تماس داخلی 2336

مسئول بخش جراحی اعصاب خانم مسعوده عاشق حسینی
کارشناس پرستاری
داخلی 2284


بخش جراحی مردان : 

این بخش در طبقه همکف با ظرفیت 36 تخت بستری و دارای 9 اتاق بستری می‌باشد .این بخش مختص بیماران جراحی عمومی، اورولوژی، جراحی توراکس، جراحی عمومی می‌باشد.
هدف: مراقبت و نگهداری از بیمار در راستای بهبود، کاهش درد، کاهش استرس، کاهش عوارض جراحی و در نهایت کمک به سلامتی بیمار.
 بیمارانی که در این بخش تحت درمان  قرار میگیرند‌:
1-      Post OR آپاندکتومی
2-      Post OR کله سیتکتومی
3-      Post OR تیروئیدکتومی
4-      Post OR اعمال اورورلوژی (واریکوسل، هرنی، هیدروسل)
5-      Post OR توراکوتومی
6-      Bph Post OR
7-      Post OR نفروستومی
8-      Post OR لاپاروتومی
9-      Post OR هموروئیدکتومی
10- Post OR اعمال سیستم گوارش

 بخش جراحی زنان : 

این بخش در طبقه همکف با ظرفیت 25 تخت بستری و دارای 8 اتاق بستری می‌باشد .این بخش مختص بیماران جراحی عمومی، اورولوژی، جراحی توراکس می‌باشد.
هدف: مراقبت و نگهداری از بیمار در راستای بهبود، کاهش درد، کاهش استرس، کاهش عوارض جراحی و در نهایت کمک به سلامتی بیمار.
هدف
-        مراقبت از بیمارانی که در این بخش تحت معالجه قرار می گیرند تا زمان بهبودی کامل آن ها
-    ارتقاء دانش پرسنل در خصوص مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی با مدرن و کارگاه به صورت ماهیانه

  بیمارانی که در این بخش تحت درمان  قرار میگیرند‌:
1-      Post ORآپاندکتومی
2-      Post OR کله سیتکتومی
3-      Post OR تیروئیدکتومی
4-      Post OR اعمال اورورلوژی
5-      Post OR توراکوتومی
6-      Post OR نفروستومی
7-      Post OR لاپاروتومی
8-      Post OR هموروئیدکتومی
9-      Post OR اعمال سیستم گوارش 

بخش جراحی اعصاب: 

 این بخش واقع در غرب بیمارستان که در سال 1382 بازسازی و احداث گردیده است. دارای 25 تخت فعال است.
هدف:
-    مراقبت و نگهداری از بیماران دچار تروما به سیستم مغز و اعصاب و ستون فقرات و نهایت کمک به سلامتی بیمار.
-        مراقبتهای بعد از عمل بیمارانی که تحت اعمال جراحی مغز و ستون فقرات قرار میگیرند.
-        ارتقاء دانش پرسنل در خصوص مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی مغز و ستون فقرات با برنامه مدون و کارگاه به صورت ماهیانه

 بیمارانی که در این بخش تحت درمان  قرار میگیرند‌:
-        بیماران دچار تروما به سیستم مغز و اعصاب وستون فقرات، قبل و بعد از اعمال جراحی مغز و ستون فقرات، بعد از ترخیص از ICU نوروسرجری، پذیرش این بیماران به صورت بین بخشی و یا با دستور بستری از پزشک مربوطه.
 
 

کلید واژه ها: بخش جراحی

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۴۰۲