مدارک و اسناد پزشکی

تعداد بازدید:۶۹۰۲


واحد رسیدگی اسناد پزشکی 

 

 

 


شرح وظایف:


1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.
 2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی
 3- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه
 4- تهیه صورتحساب بیمه مربوط  به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید
 5- رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است
 6- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های  اخذ شده از واحد ترخیص
 7-  تهیه اسناد مربوط  به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر
 8- دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه
 9- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS

 

سوابق کاری : 

کارشناس اسناد پزشکی مرکز آموزشی درمانی فرهنگ خسروانی شهرستان فراهان بمدت 2 سال 

کارشناس اسناد پزشکی بیمارستان بمدت 13 سال 

شماره تماس : 32222003 الی 8 

داخلی 2340


 واحد مدیریت اطلاعات سلامت

مسئول واحد : آقای مهدی بهرامی 
 

شرح وظایف مسئول بخش مدارک پزشکی : 


1- تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه صحیح عملکرد ایشان
2- شرکت در کمیته های بیمارستانی ذیربط و تنظیم و پیگیری صورتجلسات کمیته مدرک پزشکی بعنوان دبیر کمیته
3- نظارت بر صدور جواز دفن و گواهی ولادت
4- نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار
5- تهیه گزارشات ، اطلاعات و آمارهای مختلف برای مقامات ذیصلاح
6- پیگیری نامه های اداری و قضایی(بیمه ، پزشکی قانونی ، دادگاه ، نیروی انتظامی و ...) با رعایت اصول محرمانگی
7- برآورد و پیگیری نیازهای بخش مدارک پزشکی
8- نظارت بر ورود و خروج پرونده ها
9- نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی
10- همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی
11- درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمها و پوشه های پرونده های بیمارستانی
12- بررسی و تحقیق درباره طراحی و اصلاح بهبود فرمهای مدارک پزشکی ، روشهای کار ، وسایل ، جا و مکان بخش مدارک پزشکی
13- بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
14- شرکت در برنامه های آموزشی- تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
15- آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر
16- نظارت بر رعایت نظم و انضباط اداری پرسنل
17- پیگیری تأمین نیروی انسانی در واحد مربوطه
18- تهیه برنامه کشیک پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و امتیاز طرح مشارکت کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط
19- ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش
20- برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه
21- نظارت بر عمکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش.
22- برقراری ارتباط منطقی بین بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
23- حضور و غیاب کارآموزان رشته مدارک پزشکی و کنترل آنها طبق چک لیستهای مربوطه
24- همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
25- دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
26- پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود .

 

سوابق کاری : 

کارشناس رسیدگی به اسناد پزشکی به مدت 10 سال 

 

شماره تماس : 32222003 الی 8 

داخلی 2280

کلید واژه ها: واحد واحد مربوطه پزشکی مدارک پزشکی بخش مدارک پزشکی پرونده بیمه سازمانهای بیمه بیمه گر نظارت اسناد پزشکی

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۴۰۲

نظر شما :