مطالب مرتبط با کلید واژه

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه


نشست صمیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم‌ پزشکی اراک با مدیر و کارشناسان منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی

نشست صمیمی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم‌ پزشکی اراک با مدیر و کارشناسان منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی گالری

دکتر ملاطائفه معاون توسعه مدیریت و منابع با مدیر و کارشناسان منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی دانشگاه در دفتر معاونت جلسه برگزار نمود.

ادامه مطلب