مطالب مرتبط با کلید واژه

محسن جاویدان


معرفی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

آقای محسن جاویدان  مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی عمران گرایش راه و ساختمان سابقۀ خدمت: 18 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر ...