بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

 

 

مسؤل بسته :مرتضی اخضری

 

 

کارشناس بسته : مرتضی شراهی

 

اهداف بسته:

 ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز 
 راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور
 جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور وتولید محصولات مبتنی بر دانش
ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی درسالهای اخیر
 ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساسعملکرد آموزشی
 ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره های تحصیلات تکمیلی
 ارتقاء کیفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
 افزایش کیفیت انتشارات علمی حاصل از دوره های تحصیلات تکمیلی

طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور
 تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی
 تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی
 تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی
 مکانیزه نمودن فرآیندهای جاری تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها

کلید واژه ها: توسعه زیر ساخت ها طح تحول

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۹