مطالب مرتبط با کلید واژه

ریز نمرات


ارسال ریز نمرات تفکیکی به موسسات و دانشگاه های خارج از کشور (کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد)

قابل توجه کلیه دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کاردانی- کارشناسی ( پیوسته – ناپیوسته ) - کارشناسی ارشد و دکترای عمومی که متقاضی ارائه ریز نمرات تفکیکی به دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور می باشند.     در صورتیکه متقاضی دریافت ریز نمرات پایان ...