مطالب مرتبط با کلید واژه

کارشناس


کارشناس ستاد شاهد

                                طاهره سیفی وضعیت استخدامی رسمی تحصیلات کارشناسی ارشد رشته روانشانسی تلفن تماس 4173528-0861    

واحد پژوهش درآموزش

  اعضای شورای  کارشناس واحد شرح وظایف  اولویت های پژوهشی راهنمای نگارش پروپوزال  فرم پیش نویس طرح پژوهش در آموزش    

واحد برنامه ریزی درسی

اعضای کمیته برنامه‌ریزی درسی کارشناس واحد  شرح وظایف فرم ها، فرآیندها و آیین نامه ها 

اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

اعضای کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی   کارشناس واحد  شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی درون دانشگاهی  برنامه جامع ارزیابی درونی اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  فرآیند ارزیابی درونی  اعتباربخشی مراکز آموزشی- درمانی  استانداردهای ملی اعتبار بخشی مراکز آموزشی - درمانی دریافت گواهی شرکت در دوره ی آموزشی اعتبار بخشی          ...

آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

اعضای کمیته  کارشناس واحد  شرح وظایف برنامه عملیاتی  پرسشنامه فعالیت های اجتماعی در حوزه پاسخگویی و مشارکت اجتماعی   جشنواره اتا