مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعیه برگزاری برنامه


اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

   اطلاعیه برنامه های آبان ماه 1401 ردیف تاریخ اجرای برنامه ساعت اجرای برنامه عنوان برنامه مرکز مجری برنامه گروه هدف تاریخ ثبت نام شروع ساعت ثبت نام 5 1401/08/25 8-9:30 بررسی بیماریهای عفونی _اسهال آمیبی گروه عفونی پزشک عمومی-متخصص عفونی-متخصص داخلی حضور در برنامه امضاء لیست ورود و خروج   4 1401/08/24 8-9:30 تازه های نورولوژی در کودکان_Floppy infant نوزاد هایپوتون ...