مطالب مرتبط با کلید واژه " اطلاعیه ها "


اطلاعیه ها

اطلاعیه ها : - جذب و تکمیل کادر هیات علمی در رشته طب ایرانی  -اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار دوره 47 سال 99 -مدارک مورد نیاز ثبت نام در هسته تحقیق ونظر دهی -مدارک مورد نیاز ثبت نام در حراست -مدارک مورد نیاز ...

اطلاعیه ها

- اطلاعیه ثبت نام  پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال 99 اطلاعیه شماره 1 - اطلاعیه ثبت نام  پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال 99 اطلاعیه شماره دو - ثبت نام  پذیرفته شدگان صرفا براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال1399 اطلاعیه شماره 3 - ثبت نام  پذیرفته شدگان (مقطع کاردانی) صرفا با سوابق تحصیلی ...