مطالب مرتبط با کلید واژه

روش تدریس مقدماتی


دوره های آموزشی اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی اراک اولین برنامه  آموزش مداوم  آداب پزشکی با امتیاز باز آموزی جهت اعضای محترم هیات علمی   تاریخ ساعت فیلم وبینارها 1400/08/10 11:30-12:30 فیلم وبینارآشنایی با آداب پزشکی (مهارتهای ارتباطی) 17/08/1400 11:30-12:30 آشنایی با آداب پزشکی ( اصول کارتیمی ومهارت های حل تعارض) 24/08/1400 11:30-12:30 آشنایی با آداب ...