مطالب مرتبط با کلید واژه

توانمندسازی اساتید


ثبت نام در کارگاه

جهت ثبت نام،   نام کارگاه  مورد نظر را  انتخاب نمایید. ردیف عنوان برنامه تاریخ کارگاه روز هفته ساعت مدرس 1 فرایندنویسی 1400/12/02 دوشنبه 10-12  خانم دکتر نسرین روزبهانی 2 تکنیکهای ارتباط موثر در آموزش مجازی 1400/12/17 سه شنبه 10-12 خانم دکتر مهتاب عطارها 3 ارزشیابی دانشجو در آموزش مجازی 1400/12/23 دوشنبه 10-12 خانم دکتر آمنه یعقوب زاده 4 الگوهای طراحی و باز مهندسی برنامه های آموزشی 1401/02/14 چهارشنبه 10-12 خانم دکتر ...

کارگاه های برگزار شده در سال ۱۴۰۰

ردیف عنوان برنامه   تاریخ کارگاه   روز هفته  ساعت    حضوری/غیر حضوری مدرس تاریخ مجازی**   1   آشنایی با دانش پژوهی و فرایند نویسی   5/12/99 سه شنبه 10-12 سالن امام جواد دکتر روزبهانی 10/12/99   2     چگونه یک دوره یادگیری الکترونیکی تهیه کنیم   12/12/99 سه شنبه 10-12 سالن امام جواد دکتر محمد بیات 19/12/99   3      نحوه نگارش طرح درس و انواع آن   16/12/99 شنبه 10-12 سالن امام جواد دکتر مهسا شکور 23/12/99 4 اخلاق حرفه ای 17/12/99 یکشنبه 10-12 وبینار دکتر ...