مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مطالعات


معرفی و شرح وظایف

تاریخچه سابقه تاسیس اولین مرکز مطالعات  در جهان به سال 1955 در دانشگاه بوفالو آمریکا بر می گردد و اولین مرکز توسعه آموزش در دانشگاه وسترن ریزرو در سال 1958 تأسیس گردید . ایران نیز همانند سایر کشورها از این طرح استقبال ...