مطالب مرتبط با کلید واژه

المپیاد


المپیاد علمی

اعضای کمیته معرفی   منابع  ثبت نام  کارگاه های آموزشی  اطلاعیه ها و تاریخ های مهم کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان چهاردهمین المپیاد   

اعضای کمیته

  سرپرست المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اراک : دکتر فریده مشایخی جلالی  کارشناس : سرکار خانم سارا عابدی    

شیوه نامه حیطه ها

حیطه آموزش پزشکی حیطه استدلال بالینی   حیطه کارآفرینی  حیطه کارآفرینی 2  حیطه مدیریت نظام سلامت   حیطه مطالعات میان رشته ای