مطالب مرتبط با کلید واژه " المپیاد "


المپیاد علمی

      معرفی المپیاد  منابع المپیاد تاریخ های مهم آیین نامه های المپیاد

معرفی المپیاد

  سرپرست دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اراک : دکتر فریده مشایخی جلالی   رشته : دکتری تخصصی  بیوشیمی بالینی   مرتبه علمی : استادیار    در یافت فایل  معرفی اساتید حیطه های  المپیاد  دریافت فایل معرفی المپیاد  دریافت فایل راهنمای شرکت در المپیاد