مطالب مرتبط با کلید واژه

المپیاد


المپیاد علمی

اعضای کمیته کارشناس واحد معرفی و مزایای شرکت در المپیادهای علمی   منابع  و آیین نامه المپیاد ثبت نام در شانزدهمین المپیاد علمی  کارگاه های آموزشی  اطلاعیه ها و تاریخ های مهم کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان پانزدهمین المپیاد  افتخار آفرینان چهاردهمین المپیاد