مطالب مرتبط با کلید واژه " اعضای شورا "


اعضای شورای پژوهش در آموزش

اعضا شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1398       نام و نام خانوادگی پست اجرایی سمت   دکتر سعید چنگیزی آشتیانی معاون آموزش رئیس شورا   دکتر داود حکمت پو مدیر EDC نایب رئیس شورا   دکتر مجید طاهری EDC دبیر و عضو شورا   دکتر مهسا شکور عضو هیات علمی EDC عضو شورا   دکتر مجتبی هاشمی عضو هیات علمی ...