مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره مطهری


معرفی جشنواره مطهری

کارشناس واحد : رضوان آزاد  شماره تماس:33838380-086 شرح وظایف :  برگزاری کارگاه آشنایی اعضای هیات علمی با شیوه نگارش فرایند معیارهای گالاسیک قواعد داوری اعلام فراخوان از طریق پوستر ونامه اداری برگزاری جلسات مشاوره با افراد متقاضی اجرای فرایندهای نوآورانه آموزشی ارسال فرایندهای آموزشی به دبیرخانه ...