مطالب مرتبط با کلید واژه

گزارش عملکرد


جلسه گزارش عملکرد معاونت آموزش با حضور ریاست محترم دانشگاه

جلسه گزارش عملکرد معاونت آموزش با حضور ریاست محترم دانشگاه

جلسه گزارش عملکرد معاونت آموزشی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 1400/3/2  با حضور ریاست محترم  دانشگاه، معاونت آموزشی و مسولین  و کارشناسان بسته های  طرح تحول در نظام آموزش در محل سالن کنفراس دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید . دراین ...