مطالب مرتبط با کلید واژه

المپیاد علمی


منابع المپیاد

منابع مرحله اول غربالگری چهاردهمین المپیاد حیطه استدلال بالینی    حیطه آموزش پزشکی    حیطه کارآفرینی    حیطه مدیریت   حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت 

آیین نامه های المپیاد

آیین نامه  المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور    شیوه نامه حیطه ها در مرحله دوم دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور