مطالب مرتبط با کلید واژه " کمیته دانشجویی "


معرفی کمیته دانشجویی

  مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران رشته : دکتری تخصصی بیماری های داخلی         دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی       جانشین کمیته دانشجویی: محمد جواد نجفی- دانشجوی رشته پزشکی   کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی شرح وظایف :  این کمیته ماموریت دارد تا با انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات ...