مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعیه
اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

     اطلاعیه برنامه های شهریور ماه 1401 ردیف تاریخ اجرای برنامه ساعت اجرای برنامه عنوان برنامه مرکز مجری برنامه گروه هدف تاریخ ثبت نام شروع ساعت ثبت نام 2 1401/06/16 8-10 بررسی بیماریهای عفونی (عفونت در پیوندهای مغز استخوان) گروه عفونی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری*متخصص بیماریهای داخلی حضور در برنامه امضاء لیست ورود و خروج 1 1401/06/09 8-10 بررسی بیماریهای عفونی (عفونت ...

اطلاعیه های مرکز مهارتها

 اطلاعیه  الزام عدم همکاری اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده ها با مؤسسات فاقد مجوز و همچنین دورههای غیر مصوب   پیوست شماره یک اطلاعیه پیوست شماره دو اطلاعیه