مطالب مرتبط با کلید واژه

اطلاعیه
اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزش مداوم

   اطلاعیه برنامه های آبان ماه 1401 ردیف تاریخ اجرای برنامه ساعت اجرای برنامه عنوان برنامه مرکز مجری برنامه گروه هدف تاریخ ثبت نام شروع ساعت ثبت نام 5 1401/08/25 8-9:30 بررسی بیماریهای عفونی _اسهال آمیبی گروه عفونی پزشک عمومی-متخصص عفونی-متخصص داخلی حضور در برنامه امضاء لیست ورود و خروج   4 1401/08/24 8-9:30 تازه های نورولوژی در کودکان_Floppy infant نوزاد هایپوتون ...

اطلاعیه های مرکز مهارتها

 اطلاعیه  الزام عدم همکاری اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده ها با مؤسسات فاقد مجوز و همچنین دورههای غیر مصوب   پیوست شماره یک اطلاعیه پیوست شماره دو اطلاعیه