آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد صدور پروانه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
"آیین نامه تاسیس مراکز ارایه خدمات مراقبتی درمانی طولانی‌مدت"واحد صدور پروانه ها
آئین نامه تاسیس و بهره برداری درمانگاه تخصصی پزشکی ورزشیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماریهای غیر واگیر و سرطانواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس و بهره برداری مراکز تخصصی اختلالات خوابواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطانواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید مرکز شیمی درمانی + ضوابط ساختمانیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید تأسیس موسسات خیریهواحد صدور پروانه ها
آیین نامه جدید ضوابط مسئول فنیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس بیمارستانواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز جراحی محدودواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس مرکز درمان ناباروریواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه عمومیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه دندانپزشکی و دستورالعمل خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی داخلیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی دیابتواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه غیرتهاجمی قلب و عروقواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه تخصصی پوست و موواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه ایمونولوژیواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصابواحد صدور پروانه ها
آیین نامه تأسیس درمانگاه چند تخصصی خدمات ژنتیکواحد صدور پروانه ها