آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
وبینار اصول تشخیص نویسی و مستندسازی پرونده های پزشکی با حضور جناب آقای دکتر جمالیانآمار و سطح بندی خدمات
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادونواحد MMT
فرم های پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادونواحد MMT
فرم های تعهد نامه و فرم تعیین جانشین مسئول فنیواحد MMT
آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکیواحد MMT
تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر - در بخش خصوصی استان مرکزیواحد MMT
لیست تجهیزات و داروهای ترالی اورژانس مراکز درمان سوء مصرف موادواحد MMT
کارگاه آموزشی سیاه زخم ۹۹/۴/۲۵واحد کنترل عفونت
آخرین نسخه کتاب راهنمای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانیواحد کنترل عفونت
نسخه ۷ فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وباواحد کنترل عفونت
تسریع در انجام اعمال جراحی الکتیو و پرهیزاز اجبار درانجام تست های سرولو‍ژی وپی سی آر جهت رد بیماری کرونا در افراد بی علامت وفاقد سابقه تماسواحد کنترل عفونت
پروتکل مسیر ارائه خدمات درمانی به بیمارانC-۱۹واحد کنترل عفونت
نسخه دوم فلوچارت تشخیص و درمان کوید ۱۹ - در کودکانواحد نوزادان
ارتقا و تقویت نظام مراقبت لپتوسپیروزواحد کنترل عفونت
ارتقاء و تقویت نظام مراقبت بیماری سیاه زخمواحد کنترل عفونت
دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران کروناواحد کنترل عفونت
دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام پاندمی ویروس COVID -۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
لیست درمانگاههای عمومی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹