آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
لیست درمانگاههای عمومی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست مراکز تصویر برداری - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست مراکز دندانپزشکی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
لیست آزمایشگاههای خصوصی و دولتی - نوروز ۹۹کشیک های نوروز ۱۳۹۹
نسخه سوم " فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID-۱۹ و "راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماریCOVID- ۱۹ " و نسخه دوم "دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع دارو (۲۰ اسفند)واحد کنترل عفونت
هشدار در خصوص مسمومیت با الکل صنعتی(متانول)واحد کنترل عفونت
راهنمای موارد بهداشت محیط در بخش های ویژه در بیمارستان برای کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروساداره پرستاری
دفن اجساد مشکوک و یا قطعی بیماری کروناواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا -برای بیماران مبتلا به سرطانواحد کنترل عفونت
دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران COVID-۱۹ بعد از ترخیص از بیمارستان (نقاهتگاه)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران - کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
آخرین دستورالعمل کورونا ۲۰۱۹ - ۱۲ اسفندواحد کنترل عفونت
چک لیست نظارتی بیمارستانی جهت ارزیابی کورونا ویروسواحد کنترل عفونت
اطلاعیه شماره ۴ قرارگاه کنترل و مراقبت کووید-۱۹ (کرونا)واحد کنترل عفونت
بسته آموزشی ویژه دندانپزشکان جهت مقابله با کرونا ویروسواحد کنترل عفونت
دستورالعمل کوروناویروس جدید - چین ۲۰۱۹واحد کنترل عفونت
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی- ویرایش سوم- نسخه سال ۱۳۹۷اداره آزمایشگاهها
گروه بندی پیشنهادی عوامل ضد میکروبی جهت آزمایش هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
جداول میکروارگانیسم های بیماریسای اولویت دار و آنتی بیوتیک هامدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت