آیین نامه‌ها و فرم‌ها- واحد کنترل عفونت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کارگاه آموزشی سیاه زخم ۹۹/۴/۲۵واحد کنترل عفونت
آخرین نسخه کتاب راهنمای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانیواحد کنترل عفونت
نسخه ۷ فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک و مبتلا به وباواحد کنترل عفونت
تسریع در انجام اعمال جراحی الکتیو و پرهیزاز اجبار درانجام تست های سرولو‍ژی وپی سی آر جهت رد بیماری کرونا در افراد بی علامت وفاقد سابقه تماسواحد کنترل عفونت
پروتکل مسیر ارائه خدمات درمانی به بیمارانC-۱۹واحد کنترل عفونت
ارتقا و تقویت نظام مراقبت لپتوسپیروزواحد کنترل عفونت
ارتقاء و تقویت نظام مراقبت بیماری سیاه زخمواحد کنترل عفونت
دستورالعمل شرایط پذیرش بیماران در بیمارستان ها پس از بحران کروناواحد کنترل عفونت
دستورالعمل انجام اعمال جراحی الکتیو در ایام پاندمی ویروس COVID -۱۹واحد کنترل عفونت
دستورالعمل ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام نوروزی ۱۳۹۹ مرتبط با ارائه خدمات درمان مبتلایان به کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
نسخه سوم " فلوچارت تشخیص و درمان بیماری COVID-۱۹ و "راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماریCOVID- ۱۹ " و نسخه دوم "دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع دارو (۲۰ اسفند)واحد کنترل عفونت
هشدار در خصوص مسمومیت با الکل صنعتی(متانول)واحد کنترل عفونت
دفن اجساد مشکوک و یا قطعی بیماری کروناواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کورونا -برای بیماران مبتلا به سرطانواحد کنترل عفونت
دستوالعمل واحد مراقبت از بیماران COVID-۱۹ بعد از ترخیص از بیمارستان (نقاهتگاه)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران - کووید ۱۹واحد کنترل عفونت
آخرین دستورالعمل کورونا ۲۰۱۹ - ۱۲ اسفندواحد کنترل عفونت
چک لیست نظارتی بیمارستانی جهت ارزیابی کورونا ویروسواحد کنترل عفونت
اطلاعیه شماره ۴ قرارگاه کنترل و مراقبت کووید-۱۹ (کرونا)واحد کنترل عفونت