آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آمار و سطح بندی خدمات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرمهای مدارک پزشکی شماره (۳)آمار و سطح بندی خدمات
فرمهای مدارک پزشکی شماره (۲)آمار و سطح بندی خدمات
فرمهای مدارک پزشکی شماره (۱)آمار و سطح بندی خدمات
اسناد فنی و بازنگری فرم های الکترونیک تریاژ اورژانس و مددکاریآمار و سطح بندی خدمات
کدهای جدید سازمان جهانی بهداشت در خصوص کووید ۱۹آمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل تریاژ بخش اورژانس بیمارستانیآمار و سطح بندی خدمات
ضروریات ارسال الکترونیکی داده پیام خدمات سلامت برای بهبود رسیدگی الکترویکی اسناد بیمهآمار و سطح بندی خدمات
شناسنامه شاخصهای آمار و اطلاعات بیمارستانیآمار و سطح بندی خدمات
بسته پایش اطلاعات ثبت شده در سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل سطوح دسترسی به پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
نسخه دوم دستورالعمل تشخیص نویسی و کد گذاری کووید ۱۹ بر اساس ۲۰۱۹- ICD۱آمار و سطح بندی خدمات
ویرایش اول فرم تریاژ اورژانس بیمارستانی جهت پیاده سازی در HISآمار و سطح بندی خدمات
ویرایش اول فرم های پرونده دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
شیوه نامه ثبت و تبادل پرونده بیماران بستری موقت بر بستر دیتاسآمار و سطح بندی خدمات
مجموعه فرمهای بیهوشیآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف جدید در ثبت تخت فعال و بیماران بخشهای اورژانس در سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
سند نهائی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماریهاآمار و سطح بندی خدمات
نسخه نهایی سند کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها (ICD۱۰) مورد تایید معاونت درمان- دانشگاه های عل...آمار و سطح بندی خدمات
فرم ارزیابی تغذیه کودکان و نوجوانانآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغ استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهاآمار و سطح بندی خدمات