آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه بهداشت حرفه ای

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز درمانیبخشنامه بهداشت حرفه ای
ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعهبخشنامه بهداشت حرفه ای
فعالیت پزشکان در استخدام دولت در زمینه معاینات سلامت شغلیبخشنامه بهداشت حرفه ای
عدم الزام به انجام PCR برای بازگشت به کار شاغلین مبتلا به کووید ۱۹بخشنامه بهداشت حرفه ای
شرایط فعالیت مجدد صنایع و اصناف در مورد کووید - ۱۹بخشنامه بهداشت حرفه ای
لزوم دریافت کد رهگیری در معاینات بدو استخدامبخشنامه بهداشت حرفه ای
محدودیت زمانی ثبت بازرسی در سامانه جامع بازرسیبخشنامه بهداشت حرفه ای
ممنوعیت استفاده از ازبستبخشنامه بهداشت حرفه ای
ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکیبخشنامه بهداشت حرفه ای
بخشنامه برنامه بهداشت کشاورزیبخشنامه بهداشت حرفه ای
بخشنامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آنبخشنامه بهداشت حرفه ای
برنامه بیماریهای غیر واگیربخشنامه بهداشت حرفه ای
حذف کاغذ در فعالیت های بهداشت حرفه ایبخشنامه بهداشت حرفه ای
معاینات دوره ای توسط پزشک خانوادهبخشنامه بهداشت حرفه ای
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستانهابخشنامه بهداشت حرفه ای
قانون مدیریت پسماندبخشنامه بهداشت حرفه ای