خانه بهداشت راونج

خانه بهداشت راونج

     خانه بهداشت روستای راونج در 31 کیلومتر مرکز بهداشت شهرستان واقع است و اکنون تنها یک بهورز زن در آن انجام وظیفه می کند.

تلفن: 08644262233

تاریخچه:

     خانه بهداشت روستای راونج با مساحت 393/5 متر مربع در سال 1376 با حضور امام جمعه (حاج آقا نویسی، مدیر شبکه بهداشت (دکتر سعید صالحی،)، مدیر مرکز بهداشت، دکتر حسن حلواچی، مسئولین مرکز بهداشت استان، مسئولین شهرستان و اهالی و بزرگان روستا افتتاح گردید. اولین بهورزان (بهداشتیاران) روستا آقای غلامرضا عباسی، خانم زهرا بربری، آقای ابوالفضل مشهدی و خانم آسیه رفیعی بودند. سپس آقای عباس ودودی و زهرا حسینی جایگزین این افراد شدند. هم اکنون خانم زهرا حسینی تنها بهورز روستا است.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۷