خانه بهداشت دودهک

خانه بهداشت دودهک

     خانه بهداشت روستای دودهک در فاصله 15 کیلومتر از مرکز بهداشت شهرستان واقع است. این خانه بهداشت تحت پوشش شهرستان محلات در سال 1356 در محل فعلی  تاسیس گردید. اولین بهورزان روستا آقای داود صادقی و همسر ایشان صدیقه قربانعلی بودند. زوج بهورز آقای علی اسحاقی و خانم زهرا محمد خانی از تاریخ 22/2/1370 مشغول بکار شدند.اکنون خانم شکوفه صالحی کارشناس بهداشت عمومی جایگزین بهورز زن شده است.

روستاهای اقماری خانه بهداشت عبارتند از: چنارستان، قوچک، بهاریه، گرگون، محسن آباد و شاه ابو اسحاق.

265 خانوار ایرانی و 38 خانوار افغانی (جمعا 993 نفر) در روستای اصلی و قمر زندگی می کنند.

شماره تلفن:08644260231

تاریخ درج محتوا: شهریور 98

پایگاههای مرتبط:

http://dudahak.blogfa.com/

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸