مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دودهک

ساختمان این مرکز فعلا (تیرماه 1397) نیمه کاره است و  پرسنل پس از اتمام کار از راونج به این محل  نقل مکان خواهند نمود.

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی  راونج در روستای راونج خانه های بهداشت روستاهای راونج، راوه و دودهک را تحت پوشش دارد.
این مرکز در فاصله 30 کیلومتری مرکز بهدشت شهرستانواقع شده و جمعیتی معادل 3433 نفر را طبق سرشماری سال 1390 تحت پوشش دارد که از این تعداد 556 نفر در روستای راونج، 1898 نفر د رروستاهای راوه و کهک و 979 نفر در روستاهای دودهک، قوچک، چنارستان، بهاریه، گرگون، محسن آباد، شاه ابواسحاق سکونت دارند.بنابر این روستاهای دارای سکنه تحت پوشش این مرکز شامل سه روستای اصل و 7 روستای اقماری می باشد.

فاصله خانه های بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی عبارتند از:
راونج       0  کیلومتر
دودهک   16 کیلومتر
راوه        47 کیلومتر

پرسنل این مرکز شامل:
پزشک عمومی،ماما، راننده و مسئول پذیرش(سرایدار)
تعداد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت مذکور شامل:
سه بهورز مرد و 4 بهورز زن می باشد.

خدماتیکه در این مرکز ارائه می گردد عبارت است از:
ویزیت بیماران، نسخه پیچی، خدمات مامایی، تزریقات و پانسمان، انجام آزمایشات مورد نیاز هفته ای یکروز و انجام سیاری پزشک هفته ای 4 روز به خانه های بهداشت تحت پوشش.


پایگاههای مرتبط:
وبلاگ راوه  
 

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷