خانه بهداشت واران

خانه بهداشت واران

     خانه بهداشت واران در سال 14/10/1367 به عنوان خانه بهداشت ضمیمه در اتاقی داخل درمانگاه  افتتاح شد. پس از آن در سال 1372 به ساختمانی جنب کارخانه حلوایی که بصورت خیری توسط خانواده ناصری در اختیار اداره قرار گرفته بود منتقل شد. آخرین جابجایی با افتتاح ساختمان فعلی (سال 1374) که در کنار درمانگاه (مرکز خدمات جامع سلامت) واران قرار دارد انجام گرفت.

اولین بهورز آقای حسین حیدری (1367 تا 1381)بود. 

  

     سپس خانم نرگس خادمی (1370 تا 1380) اضافه گردید.

      آقای محسن تدینی و خانم سمیه نصرالهی زوجی هستند که هم اکنون خانه بهداشت را اداره می کنند.

 

شماره تلفن: 08644263425

پایگاه های مرتبط:

جاسبی ها

واران تودی

تاریخ درج محتوا: شهریور 97

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۷