مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جاسب

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جاسب در روستای واران خانه های بهداشت روستاهای واران و بیجگان را تحت پوشش دارد.
 
مرکز مذکور در فاصله 38 کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان (در روستای واران) واقع شده و جمعیتی معادل 1076 نفر طبق سرشماری ابتدای سال 1390 تحت پوشش دارد که از این تعداد 518 نفر در روستاهای واران، کروگان،زر و هرازجان و 558 نفر در روستاهای بیجگان، وسقونقان و وشتکان سکونت دارند.
خدماتی که در این مرکز ارائه می گردد شامل:
ویزیت بیماران، تزریقات، پانسمان، نسخه پیچی، خدمات مامایی، انجام آزمایشات مورد نیاز هفته ای یک روز،

 

تعداد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت مذکور 2 بهورز زن و 2 بهورز مرد می باشد.
پرسنل مرکز شامل پزشک عمومی، ماما، راننده و پذیرش(سرایدار) می باشد.
فاصله خانه های بهداشت مذکور از مرکز بهداشتی درمانی به ترتیب زیر است:
واران       0 کیلومتر
بیجگان    8 کیلومتر

 
خانه بهداشت بیجگان 

شماره تلفن: 08644263344
سایتهای مرتبط:
 
تاریخ درج محتوا: شهریور 97
 
آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۷