واحد آی تی


واحد فناوری اطلاعات (IT) شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
 

یزدان شاه محمدی
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناس کامپیوتر شبکه بهداشت شهرستان دلیجان
تلفن : 44228357-086
داخلی: 116
معرفی واحد:

امور فن آوری اطلاعات
فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود.

شرح وظایف :
1- تشخیص نواقص و اشکالات موجود در رایانه ها و دستگاه های جانبی 
2- تعمیر و تعویض دستگاه ها و قطعات رایانه ای در حد امکانات مرکز
3- بررسی صحت عملکرد قطعات دستگاه ها با استفاده از نرم افزارها و ابزار کاری
4- پشتیبانی و رفع مشکلات و بررسی نیازهای شبکه کامپیوتری مرکز 
5- تنظیم وپیگیری و هماهنگی و نظارت برکلیه امور مرتبط به خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
6- مدیریت و تنظیم و استقرار پورتال مربوط به مرکز 
7- تهیه و بهنگام سازی بانک سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه در قالب فرم های مربوطه
8- تجهیز و توسعه و راه اندازی Server های شبکه بیمارستان
9- ایجاد بستر ارتباطی (کابل کشی شبکه) و نصب سوئیچها وکیستون های ایستگاه های شبکه 
10- فعال سازی و اتصال کلیه کامپیوترها و سرویس دهنده شبکه 
11- نصب و راه اندازی برق اضطراری مخصوص (UPS) و تچهیز اتاق Server
12-راه اندازی نرم افزار حسابداری تعهدی

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷