فرم نظر سنجی وسایل حفاظت فردی سال ۱۴۰۰

فرم نظر سنجی وسایل حفاظت فردی سال ۱۴۰۰
 • 0
 • با سلام خدمت همکاران محترم ؛ لطفا فرم نظر سنجی وسایل حفاظت فردی سال 1400 را جهت پیشبرد اهداف واحد بهداشت حرفه ای مرکز را تکمیل نموده و با ارائه رهنمود های لازم ما را یاری نمائید .
  1
 • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
  2
 • 1 / آیا در بخش / واحد ماسک حفاظتی موجود می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  3
 • 2 - آیا در بخش / واحد دستکش حفاظتی موجود می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  4
 • 3 - آیا در بخش / واحد عینک حفاظتی موجود می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  5
 • 4 - آیا در بخش / واحد گوشی حفاظتی موجود می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  6
 • 5 - آیا در بخش / واحد کفش ایمنی موجود می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  7
 • 6 - آیا در بخش / واحد کلاه ایمنی موجود می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  8
 • 7 - آیا در بخش / واحد وسایل حفاظتی در برابر پرتو همچون تیروئید بند، گان سربی و غیره موجود می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  9
 • 8 - آیا وسایل حفاظتی از راحتی مناسبی بخوردار هستند؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  10
 • 9 - آیا دوره های آموزشی جهت استفاده و نگهداری مناسب وسایل حفاظت فردی را گذرانده اید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  11
 • 10 - آیا از اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی جهت کاهش سطح حوادث و بیماری ها مطلع هستید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  12
 • 11 - آیا در بخش / واحد کاری خود به راحتی به وسایل حفاظت فردی دسترسی دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  13
 • پیشنهادات در جهت استفاده / تهیه از وسایل حفاظت فردی :*
  14