اطلاع رسانی و تبلیغ کتابخانه

تعداد بازدید:۱۷۳۱

به اطلاع اساتید، دانشجویان و اعضای کتابخانه های دانشگاه میرساند می رساند به منظور اطلاع از وضعیت کتابخانه های دانشگاه  استفاده بهینه از منایع دیجیتال، اخبار مریوط به این حوزه از طریق نامه اداری، ارسال ایمیل، صفحه پورتال کتابخانه دیجیتال ، کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه  اطلاع رسانی می گردد و قابل پیگیری می باشد.

کلید واژه ها: تبلیغ

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۲