تبدیل وضعیت ایثارگران

۰۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۸ کد : ۱۸۹۵۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۵۹
تبدیل وضعیت ایثارگران

با سلام
       به استناد نامه شماره 15994ص2 / 1400/ پ به تاریخ 3 / 5 / 1400،معاون محترم توسعه مدیریت منابع وبرنامه ریزی دانشگاه مبنی بر تبدیل وضعیت مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان وتعهدات خدمت ضریب کا(پیوست نامه شماره 3563 / 209د به تاریخ 28 / 4 / 1400) ضروری است همکاران طرحی وضریب کا  ایثارگر دارای شرایط به شرح ذیل  که تا تاریخ 26 / 12 / 99  بکارگیری شده اند ، مدارک خود را از جمله کپی شناسنامه وکارت ملی / مدارک ایثارگری / سوابق بیمه تایید شده / اولین حکم و حکم سال 1399 وسال 1400 / مدرک تحصیلی  / آدرس به همراه کدپستی دقیق وشماره تلفن در دسترس / عنوان نوع شغل محل خدمت را تا پایان وقت اداری 5/ 5 / 1400  دراسرع وقت وآنی تحویل واحد کارگزینی نمایند. این اطلاعیه صرفا جهت تاکید می باشد درصورت عدم ارائه بموقع مدارک در تاریخ ذکر شده توسط افراد مشمول ، هیچ گونه مسوولیتی متوجه اموراداری نمی باشد وعذری پذیرفته نیست.
۱-همسر شهید
۲-فرزند شهید
3-خواهر وبرادر شهید
4-همسر وفرزند جانباز بالای 25%
5-همسر وفرزندآزاده بالای یکسال اسارت
6-رزمنده دارای ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه
7-فرزند وهمسر رزمنده دارای ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه 
8-جانباز 
9- فرزند جانباز زیر 25%
10- آزاده وفرزند آزاده زیر یکسال اسارت 


( ۷ )

نظر شما :