واحد بهداشت

تعداد بازدید:۶۶۵۲


مسئول بهداشت محیط

خانم مهندس الهام تقوایی

خانم مهندس سپیده سادات عالمی 

کارشناس بهداشت محیط
داخلی 2352


شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط


آموزش مستمر به بیماران ،پرسنل و مرا جعین در مورد کلیه برنامه های بهداشتی
 شرکت فعال در کمیته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه
 نظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلر با قیمانده
 نظارت و کنترل بر نحوه جمع آوری ، انتقال ، نگهداری و دفع صحیح زباله
 نظارت بر وضعیت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمت های بیمارستان از قبیلتوری پنجره ها ،کپسول اطفاحریق و000
برنامه ریزی و نظارت بر برنامه شستشو نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخش های بیمارستان
نظارت بر وضعیت بهداشت آشپزخانه و تهیه و توزیع مواد غذایی
شرکت در سمیناها ، جلسات آموزشی جهت بالابردن سطح اطلاعات و انتقال به بیماران
 برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقا شاخص های اعلام شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب ، فاضلاب ، مواد زائد جامد آشپزخانه و رختشویخانه
 نظارت بر مراکز فروش مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان (بوفه و فروشگاه و000)
 
حفظ و ارتقا جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور
 هماهنگی با مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت رفع اشکالات بهداشتی
ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها و ارسال به مراکز بهداشت به همراه فرم آمار
ابلاغ و اجرا و نظارت بر اجرای استاندارد ها و مقررات بهداشت محیط
همکاری در برنامه ریزی و پایش برنامه بهداشت محیط با مسئولین مربوطه 
 
همکاری با ادارات و موسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند
 مطاله پیرامون به کار بردن روش های جدید عملیاتی به منظور بازده و کارآیی
آموزش بهداشت شامل نیاز سنجی ، برگزاری کلاس ، تهیه پمفلت ، پوستر ، جزوه آموزشی ، نمایش فیلم و ...
کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به کارگیری روش های مناسب
 نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضلاب بیمارستان
 برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و نگهداری از مواد شوینده و ضدعفونی کننده
برنامه ریزی و نظارت بر امر ضد عفونی و استریلیزاسیون وسایل و محیط
 همکاری در امر آموزشو کار آموزی دانشجویان
رسیدگی بر شکایات بیماران ، همراهان ، مراجعین و پرسنل از موارد و مسائل بهداشتی بیمارستان
 مشارکت و همکاری در هنگام بروز بلایا ، اپیدمی ها و ارائه خدمات لازم
انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق       

 

مسئول بهداشت حرفه ای

خانم مهندس فاطمه عسگری 

 شرح وظایف:

        1.        آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أی دربیمارستان جایگاه بهداشت حرفه أی در قوانین ایران و اثرات مثبت رعایت دستورالعملهای بهداشت حرفه أی در سلامت شاغلین

        2.        تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار

        3.        ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول  پیگیری

        4.        شناسائی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی شیمیائی ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار

        5.        برنامه ریزی جهت اندازه گیری حداقل سالی یکبار عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه .

        6.        بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندی شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.

        7.        همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه أی و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار.

        8.        توجیه و آشنا سازی شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

        9.        همکاری با مدیران در تهیه دستور العملهای لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.

       10.       پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق  شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

       11.       پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .

       12.       تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگری ( قبل از استخدام و دوره أی )برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار مجاز ( 25 امتیازی )

       13.       اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه أی از طریق مدیر بیمارستان به مرکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای شاغلینی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه أی مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند ( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار )

       14.       ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار شاغلین و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث و ارسال به مراکز بهداشت مربوطه .

       15.       نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .

       16.       کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار ( - تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذی ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب )

       17.       بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهای اعضای بدن و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه .

       18.       شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمائیهای مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه أی

       19.       آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق

       20.       بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهای خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و غیره

       21.       آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد OHSAS و RISK ASSESMENT و HSE و ....

       22.       آشنائی با مبانی کامپیوتر و برنامه OFFICE و...

       23.       ارسال قرارداد تمدید فعالیت کارشناس با بیمارستان تا یک هفته بعد از عقد قرارداد به مراکز مربوطه

       24.       ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده ، نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ، فرم 3-111 ( جمع بندی خلاصه معاینات کارگری) و عوامل زیان آور کنترل شده به مراکز مربوطه

       25.       تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی  اعم از مواد اولیه بینابینی و تولیدی ( MSDS)

 

کلید واژه ها: بهداشت مرکز بهداشت مراکز بهداشت بهداشت محیط بهداشت حرفه بهداشت حرفه أی کار محیط کار بهداشتی حفاظتی محیط کار

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۱