گزارش عملکرد کتابخانه

تعداد بازدید:۵۰۹

گزارش عملکرد واحد کتابخانه بیمارستان ولیعصر (عج) 1399

خرید 28 عنوان کتابهای تخصصی گروه های آموزشی و ارائه آنها به گروه های مورد نظر

خرید فایل مجلات تخصصی مورد درخواست گروه های اموزشی

انجام امور میز امانت و جلب رضایت مراجعین بصورت روزانه

تسویه حساب دانشجویان

وجین کتابهای قدیمی و مستهلک

هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات دفاع دانشجو

کلید واژه ها: عملکرد

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۰