تقدیر و تشکر بیمار از پزشک معالج خود دکتر مرتضی غریبی

کلید واژه ها: تقدیر و تشکر بیمار از پرسنل

آخرین ویرایش۱۰ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۰۵