اسامی پزشکان

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)

گروه تخصصی ارتوپدی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر حسینعلی هادی

متخصص ارتوپدی

2

آقای دکتر مهران اعظمی

متخصص ارتوپدی

3

آقای دکتر احمدرضا بهروزی

متخصص ارتوپدی

4

آقای دکتر محسن پارسی خامنه

متخصص ارتوپدی

5

آقای دکتر مهران فیضی

متخصص ارتوپدی

6

دکتر امیرحسین مرادی

متخصص ارتوپدی

 

 

گروه تخصصی عفونی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر نادر زرین فر

متخصص عفونی

2

آقای دکتر علی اصغر فرازی

متخصص عفونی

3

آقای دکتر حسین سرمدیان

متخصص عفونی

4

خانم دکتر فرشیده دیدگر

متخصص عفونی

5

خانم دکتر معصومه صوفیان

متخصص عفونی

6

آقای دکتر علیرضا آموزنده

متخصص عفونی

 

 

گروه تخصصی نرولوژی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر کیوان قسامی

متخصص نرولوژی

2

آقای دکتر فردین فرجی

متخصص نرولوژی

3

آقای دکتر محسن ابراهیمی منفرد

متخصص نرولوژی

4

آقای دکتر علیرضا رضایی آشتیانی

متخصص نرولوژی

5

آقای دکتر محمدرضا انعامی

متخصص نرولوژی

 

 

گروه تخصصی داخلی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر سید احمد صالحی

متخصص داخلی

2

خانم دکتر بهناز دانشفر

متخصص داخلی

 

 

گروه تخصصی مغز و اعصاب

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر محسن دالوندی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

2

آقای دکتر آیدین شاکری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

3

آقای دکتر علیرضا محمدی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

4

آقای دکتر علی ناظمی رفیع

متخصص جراحی مغز و اعصاب

5 آقای دکتر مهدی خالقی متخصص جراحی مغز و اعصاب
 

 

گروه تخصصی جراحی عمومی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر اشکان شیوا

متخصص جراحی عمومی

2

آقای دکتر ابولفضل محترمی

متخصص جراحی عمومی

3

آقای دکتر فخرالدین کیانی

متخصص جراحی عمومی

4

آقای دکتر محمدرضا صباحی

متخصص جراحی عمومی

5

خانم دکتر صدیقه شفیقی

متخصص جراحی عمومی

6

خانم دکتر معصومه حیدری

متخصص جراحی عمومی

 

 

گروه تخصصی جراحی توراکس

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر غلامرضا نوری

فوق تخصص جراحی توراکس

2

آقای دکتر محمود امینی

فوق تخصص جراحی توراکس

 

 

گروه تخصصی جراحی پلاستیک

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر سیامک راکعی

فوق تخصص جراحی پلاستیک

 

 

گروه تخصصی ارولوژی

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر داود گودرزی

متخصص ارولوژی

2

آقای دکتر رسول جعفری

متخصص ارولوژی

3

خانم دکتر منا محیطی

متخصص ارولوژی

4 آقای دکتر سیدحسین مسعود متخصص ارولوژی
 

 

گروه تخصصی عروق

ردیف

نام پزشک

نوع تخصص

1

آقای دکتر امیررضا نعیمی

فوق تخصص عروق

 

 

کلید واژه ها: اسامی پزشکانکلینیک تخصصی

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۲۰۴۵